Skatt for selskaper

Til toppen

05367: Alle selskaper. Skattegrunnlag, skatter og skattefradrag, etter næring (SN2002) (avslutta serie) 2003 - 2007

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Aksjeselskaper , Antall i skatteposisjon , Andel i skatteposisjon (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle næringer (medregnet uoppgitt) , Jordbruk, skogbruk og fiske , Utvinning av råolje og naturgass. Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fordeling etter foretakets hovednæring i henhold til Standard for næringsgruppering. Fordelingen er foreløpig.

statistikkvariabel

Skattbar inntekt (mill. kr)

Inkluderer positiv alminnelig inntekt og korreksjonsinntekt, men ikke alminnelig inntekt for selskaper lignet etter petroleumskatteloven.

Inntektsskatt (mill. kr)

Inkluderer inntektsskatt (fellesskatt) beregnet av positiv alminnelig inntekt og på korreksjonsinntekt. Inkluderer ikke inntektsskatt for selskaper lignet etter petroleumsskatteloven.

Andre skatter (mill. kr)

Består av inntektsskatt og særskatt for selskaper lignet etter petroleumsskatteloven, tonnasjeskatt, grunnrenteskatt og naturressursskatt.

Fradrag i skatt (mill. kr)

Godtgjørelsesfradrag, fradrag for naturressursskatt, kredittfradrag, forsknings- og utviklingsfradrag og utbetalt skatteverdi av letekostnader.