Skatt for selskaper

05367: Alle selskaper. Skattegrunnlag, skatter og skattefradrag, etter næring (SN2002) (avslutta serie) 2003 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

næring

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.03.2012
Kontakt
Samuel Abonyo, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 95
abo@ssb.no

Sigurd Nilsen Ervik, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 467
snk@ssb.no

Måleenhet
Aksjeselskaper:
selskaper
Antall i skatteposisjon:
selskaper
Andel i skatteposisjon (prosent):
prosent
Nettoformue (mill. kr):
mill. kr
Skattbar inntekt (mill. kr):
mill. kr
Formuesskatt (mill. kr):
mill. kr
Inntektsskatt (mill. kr):
mill. kr
Andre skatter (mill. kr):
mill. kr
Fradrag i skatt (mill. kr):
mill. kr
Sum utlignet skatt (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Aksjeselskaper:
31.12.
Antall i skatteposisjon:
31.12.
Andel i skatteposisjon (prosent):
31.12.
Nettoformue (mill. kr):
31.12.
Skattbar inntekt (mill. kr):
31.12.
Formuesskatt (mill. kr):
31.12.
Inntektsskatt (mill. kr):
31.12.
Andre skatter (mill. kr):
31.12.
Fradrag i skatt (mill. kr):
31.12.
Sum utlignet skatt (mill. kr):
31.12.
Basisperiode
Aksjeselskaper:
2003
Antall i skatteposisjon:
2003
Andel i skatteposisjon (prosent):
2003
Nettoformue (mill. kr):
2003
Skattbar inntekt (mill. kr):
2003
Formuesskatt (mill. kr):
2003
Inntektsskatt (mill. kr):
2003
Andre skatter (mill. kr):
2003
Fradrag i skatt (mill. kr):
2003
Sum utlignet skatt (mill. kr):
2003
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fordeling etter foretakets hovednæring i henhold til Standard for næringsgruppering. Fordelingen er foreløpig.
statistikkvariabel
Skattbar inntekt (mill. kr)
Inkluderer positiv alminnelig inntekt og korreksjonsinntekt, men ikke alminnelig inntekt for selskaper lignet etter petroleumskatteloven.
Inntektsskatt (mill. kr)
Inkluderer inntektsskatt (fellesskatt) beregnet av positiv alminnelig inntekt og på korreksjonsinntekt. Inkluderer ikke inntektsskatt for selskaper lignet etter petroleumsskatteloven.
Andre skatter (mill. kr)
Består av inntektsskatt og særskatt for selskaper lignet etter petroleumsskatteloven, tonnasjeskatt, grunnrenteskatt og naturressursskatt.
Fradrag i skatt (mill. kr)
Godtgjørelsesfradrag, fradrag for naturressursskatt, kredittfradrag, forsknings- og utviklingsfradrag og utbetalt skatteverdi av letekostnader.

Brukerveiledning for statistikkbanken