Varekonsumindeksen

05333: Varekonsumindeks (2005=100) 2000M01 - 2020M06
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

varegruppe

Totalt 5 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 246 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.07.2020
Kontakt
Magnus Kvåle Helliesen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 617
mkh@ssb.no

Bård Ola Tjønneland, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2455
btj@ssb.no

Måleenhet
Ujusterte volumindekser:
indeks
Prosentendring fra samme periode året før, ujustert:
prosent
Sesongjusterte volumindekser:
indeks
Prosentendring fra måneden før, sesongjustert:
prosent
Referansetid
Ujusterte volumindekser:
Måned
Prosentendring fra samme periode året før, ujustert:
Måned
Sesongjusterte volumindekser:
Måned
Prosentendring fra måneden før, sesongjustert:
Måned
Basisperiode
Ujusterte volumindekser:
2005
Sesongjusterte volumindekser:
2005
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken