Arbeidskraftkostnadsindeks

Til toppen

05320: Arbeidskraftkostnadsindeks i total industri, etter land (2012=100). Førebelse tal 1996K1 - 2020K3

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
land
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1996K1 , 1996K2 , 1996K3 ,

Valgt 1 av totalt 99


Valgt 0 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Totale arbeidskraftskostnader omfatter direkte og indirekte personalkostnader. EU's 15 medlemsland før utvidelsen 2004. EU's 28 medlemsland. Dekker næringshovedområdene B-N i Standard for næringsgruppering (SN2007)

Brukerveiledning for statistikkbanken