Arbeidskraftkostnadsindeks

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05320: Arbeidskraftkostnadsindeks i total industri, etter land (2016=100). Førebelse tal 1996K1 - 2022K3

Thomas Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 320
Heidi Bekkevold Backe, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 22
Marianne Mellem, Statistisk sentralbyrå
+47 40811442
24.11.2022 08:00
Indeks for totale arbeidskraftskostskostnader:
indeks
Indeks for totale arbeidskraftskostskostnader:
2016
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1996K1 , 1996K2 , 1996K3 ,

Valgt 1 av totalt 107

Valgt 0 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Totale arbeidskraftskostnader omfatter direkte og indirekte personalkostnader. EU's 15 medlemsland før utvidelsen 2004. EU's 27 medlemsland. Dekker næringshovedområdene B-N i Standard for næringsgruppering (SN2007)