Arbeidskraftkostnadsindeks

Til toppen

05320: Arbeidskraftkostnadsindeks i total industri, etter land (2016=100). Førebelse tal 1996K1 - 2021K3

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1996K1 , 1996K2 , 1996K3 ,

Valgt 1 av totalt 103

Valgt 0 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Totale arbeidskraftskostnader omfatter direkte og indirekte personalkostnader. EU's 15 medlemsland før utvidelsen 2004. EU's 27 medlemsland. Dekker næringshovedområdene B-N i Standard for næringsgruppering (SN2007)