Arbeidskraftkostnadsindeks

05320: Arbeidskraftkostnadsindeks i total industri, etter land (2012=100). Førebelse tal 1996K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

land Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 97 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.05.2020
Kontakt
Thomas Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 320
tha@ssb.no

Heidi Bekkevold Backe, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 22
bbh@ssb.no

Bjørg Nesset Ekornhol, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 319
bne@ssb.no

Måleenhet
Indeks for totale arbeidskraftskostskostnader:
indeks
Basisperiode
Indeks for totale arbeidskraftskostskostnader:
2012
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Totale arbeidskraftskostnader omfatter direkte og indirekte personalkostnader. EU's 15 medlemsland før utvidelsen 2004. EU's 28 medlemsland. Dekker næringshovedområdene B-N i Standard for næringsgruppering (SN2007)

Brukerveiledning for statistikkbanken