Røyk, alkohol og andre rusmidler

Til toppen

05307: Dagligrøykere og av-og-til-røykere, etter kjønn og alder (prosent) 1973 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1973 , 1974 , 1975 ,

Valgt 1 av totalt 48

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Andel dagligrøykere

Treårig glidende gjennomsnitt fram til 2008. Fra 2009 vises tall for det enkelte år