Norsk kulturbarometer

Til toppen

05286: Besøk på ulike kulturtilbud, siste 12 måneder (prosent) 1991 - 2016

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Idrettsarrangement , Folkebibliotek , Kino ,

Valgt 0 av totalt 11

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2008 blir det stilt spørsmål om konserter under ett, ikke todelt slik som tidligere.