Boforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen

05265: Boligtype for husholdninger, etter eierform og landsdel (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type bolig og eierform
Må velges *
landsdel

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

type bolig og eierform

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bor i våningshus , Bor i frittliggende enebolig , Bor i vertikaldelt småhus ,

Valgt 0 av totalt 17


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

landsdel
Vestlandet
Omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

Brukerveiledning for statistikkbanken