Boforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen

05253: Boligtype og -standard for personer, etter kjønn og alder (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type bolig og standard
Må velges *
kjønn
alder

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

type bolig og standard

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bor i småhus , Bor i eid bolig , Leier uten eller med tidsbegrenset leiekontrakt ,

Valgt 0 av totalt 17


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken