Trafikkulykker med personskade

Til toppen

05247: Kjøretøy i trafikkulykker med personskade, etter kjøretøytype, type dekk og ulykkestype 2004M01 - 2021M08

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004M01 , 2004M02 , 2004M03 ,

Valgt 1 av totalt 212

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen.  Personbil ,  Drosje ,  Utrykningskjøretøy ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen.  A. Påkjøring bakfra ,  B. Andre ulykker med samme kjøreretning ,  C. Møting ved forbikjøring ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000