Trafikkulykker med personskade

05247: Kjøretøy i trafikkulykker med personskade, etter kjøretøytype, type dekk og ulykkestype 2004M01 - 2020M06
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

kjøretøytype

Totalt 12 Valgte

Søk

dekktype

Totalt 5 Valgte

Søk

ulykkestype

Totalt 12 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 198 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.07.2020
Kontakt
Elin Hellerud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 389
hel@ssb.no

Måleenhet
Kjøretøy innblandet:
kjøretøy
Referansetid
Kjøretøy innblandet:
Siste dag i måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken