Trafikkulykker med personskade

Til toppen

05246: Drepte eller skadde i trafikkulykker, etter kjønn, skadegrad og trafikantgruppe (avslutta serie) 2004M01 - 2008M12

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004M01 , 2004M02 , 2004M03 ,

Valgt 1 av totalt 60

Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000