Norsk mediebarometer

05241: Andel som har brukt videomedier, og minutter brukt til slikt en gjennomsnittsdag, etter kjønn, alder og utdanning (avslutta serie) 1991 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

befolkningsgruppe

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 27 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.04.2020
Kontakt
Emma Schiro, Statistisk sentralbyrå
+47 40811361
esc@ssb.no

Måleenhet
Andel som har brukt videomedier (prosent):
prosent
Tid brukt til videomedier (minutter):
minutter
Referansetid
Andel som har brukt videomedier (prosent):
31.12.
Tid brukt til videomedier (minutter):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene for 2012 og 2013 ble endret 9.4.2015, fordi fra og med 2012 er betalte strømmetjenester som Netflix omfattet av videomedier.

Brukerveiledning for statistikkbanken