Norsk mediebarometer

Til toppen
05241: Andel som har brukt videomedier, og minutter brukt til slikt en gjennomsnittsdag, etter kjønn, alder og utdanning (avslutta serie) 1991 - 2018
Sist endret
28.04.2020
Kontakt
Emma Schiro, Statistisk sentralbyrå
+47 40811361
esc@ssb.no

Måleenhet
Andel som har brukt videomedier (prosent):
prosent
Tid brukt til videomedier (minutter):
minutter
Referansetid
Andel som har brukt videomedier (prosent):
31.12.
Tid brukt til videomedier (minutter):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
befolkningsgruppe
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 27 Valgte 1

befolkningsgruppe

Totalt 12 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene for 2012 og 2013 ble endret 9.4.2015, fordi fra og med 2012 er betalte strømmetjenester som Netflix omfattet av videomedier.

Brukerveiledning for statistikkbanken