Norsk mediebarometer

Til toppen
05238: Andel lesere av tegneserieblad og minutter brukt til slik lesing en gjennomsnittsdag, etter kjønn, alder og utdanning (avslutta serie) 1991 - 2018
Sist endret
28.04.2020
Kontakt
Emma Schiro, Statistisk sentralbyrå
+47 40811361
esc@ssb.no

Måleenhet
Andel tegneserielesere (prosent):
prosent
Tid brukt til tegneserielesing (minutter):
minutter
Referansetid
Andel tegneserielesere (prosent):
31.12.
Tid brukt til tegneserielesing (minutter):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
befolkningsgruppe
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 27 Valgte 1

befolkningsgruppe

Totalt 12 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kun på papir.

Brukerveiledning for statistikkbanken