Arbeidskraftkostnadsindeks

Til toppen

05192: Arbeidskraftkostnadsindeks, etter næring (SN2002) (2000=100) (avslutta serie) 1998K1 - 2008K4

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998K1 , 1998K2 , 1998K3 ,

Valgt 1 av totalt 44

Må velges

Valgt 0 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Totale arbeidskraftkostnader omfatter direkte og indirekte personalkostnader. Foreløpige tall fra 1. kvartal 2005. Tall for kraftforsyning kan foreløpig ikke offentliggjøres.