Arbeidskraftkostnadsindeks

05192: Arbeidskraftkostnadsindeks, etter næring (SN2002) (2000=100) (avslutta serie) 1998K1 - 2008K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

næring Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 44 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.05.2009
Kontakt
Thomas Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 320
tha@ssb.no

Måleenhet
Indeks for totale arbeidskraftskostskostnader:
indeks
Endring i prosent fra samme periode året før for totale arbeidskraftskostnader:
prosent
Indeks for direkte kostnader:
indeks
Endring i prosent fra samme periode året før for direkte kostnader:
prosent
Indeks for indirekte kostnader:
indeks
Endring i prosent fra samme periode året før for indirekte kostnader:
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Totale arbeidskraftkostnader omfatter direkte og indirekte personalkostnader. Foreløpige tall fra 1. kvartal 2005. Tall for kraftforsyning kan foreløpig ikke offentliggjøres.

Brukerveiledning for statistikkbanken