Arbeidskraftkostnadsindeks

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05192: Arbeidskraftkostnadsindeks, etter næring (SN2002) (2000=100) (avslutta serie) 1998K1 - 2008K4

Thomas Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 320
05.05.2009 10:00
Indeks for totale arbeidskraftskostskostnader:
indeks
Endring i prosent fra samme periode året før for totale arbeidskraftskostnader:
prosent
Indeks for direkte kostnader:
indeks
Endring i prosent fra samme periode året før for direkte kostnader:
prosent
Indeks for indirekte kostnader:
indeks
Endring i prosent fra samme periode året før for indirekte kostnader:
prosent
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998K1 , 1998K2 , 1998K3 ,

Valgt 1 av totalt 44

Må velges

Valgt 0 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Totale arbeidskraftkostnader omfatter direkte og indirekte personalkostnader. Foreløpige tall fra 1. kvartal 2005. Tall for kraftforsyning kan foreløpig ikke offentliggjøres.