Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

05180: Foretak som har sikkerhetssystemer ved kommunikasjon med foretakenes hjemmesider, etter system (prosent) (avslutta serie) 2004

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

svar

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Kryptering for sikker kommunikasjon mellom bruker og server

SSL eller annen mekanisme.

Engangspassord eller PIN-kode

Tilsendt elektronisk eller på papir.

Elektronisk signatur for autentisering av bruker

Elektronisk sertifikat.

Brukerveiledning for statistikkbanken