Bruk av IKT i offentlig sektor

05178: Foretak som anvender ulike typer IT-systemer (prosent) (avslutta serie) 2004
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

svar Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.11.2004
Kontakt
Mona Irene Andersen Engedal, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 391
mia@ssb.no

Måleenhet
Elektronisk journalsystem:
prosent
Elektronisk saks- og dokumenthåndteringssystem:
prosent
System for elektronisk saksstyring:
prosent
EDI-meldinger:
prosent
Økonomisystem, integrert med system for e-innkjøp:
prosent
Referansetid
Elektronisk journalsystem:
2. kvartal
Elektronisk saks- og dokumenthåndteringssystem:
2. kvartal
System for elektronisk saksstyring:
2. kvartal
EDI-meldinger:
2. kvartal
Økonomisystem, integrert med system for e-innkjøp:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
EDI-meldinger
F. eks fakturaer eller andre meldinger på XML- eller EDIFACT-format.

Brukerveiledning for statistikkbanken