Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

05178: Foretak som anvender ulike typer IT-systemer (prosent) (avslutta serie) 2004

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

svar

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

EDI-meldinger

F. eks fakturaer eller andre meldinger på XML- eller EDIFACT-format.

Brukerveiledning for statistikkbanken