Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

05177: Foretak med tilbud om ulike elektroniske tjenester (prosent) (avslutta serie) 2004

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

svar

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Enten via funksjon på hjemmesiden eller via direkte link til ekstern side.

statistikkvariabel

Bestille skriftlig materiale

F.eks. brosjyrer, skjemaer m.m.

Brukerveiledning for statistikkbanken