Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Til toppen

05166: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Grupper av landbakgrunn (avslutta serie) 1970 - 2011

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1970 , 1980 , 1986 ,

Valgt 1 av totalt 28

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Innvandrere og norskfødte med innvadrerforeldre omfatter personer som har utenlandsfødte foreldre, eller mer presist. Personer som verken har foreldre eller besteforeldre som er født i Norge.