05156: Økonomiske hovedtal i kraftsektoren (mill. kr) (avslutta serie) 1993 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.05.2009
Kontakt
Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
gnh@ssb.no

Måleenhet
Brutto produksjonsverdi:
mill. kr
Vareinnsats:
mill. kr
Tilverkingsverdi:
mill. kr
Brutto investering:
mill. kr
Innkjøp av varige driftsmiddel:
mill. kr
Innkjøp av produksjonsanlegg:
mill. kr
Innkjøp av sentralnett:
mill. kr
Innkjøp av regional- og distribusjonsnett:
mill. kr
Anna innkjøp:
mill. kr
Referansetid
Brutto produksjonsverdi:
31.12.
Vareinnsats:
31.12.
Tilverkingsverdi:
31.12.
Brutto investering:
31.12.
Innkjøp av varige driftsmiddel:
31.12.
Innkjøp av produksjonsanlegg:
31.12.
Innkjøp av sentralnett:
31.12.
Innkjøp av regional- og distribusjonsnett:
31.12.
Anna innkjøp:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken