Elektrisitetsnæringens økonomiske utvikling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05156: Økonomiske hovedtal i kraftsektoren (mill. kr) (avslutta serie) 1993 - 2007

Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
28.05.2009 10:00
Brutto produksjonsverdi:
mill. kr
Vareinnsats:
mill. kr
Tilverkingsverdi:
mill. kr
Brutto investering:
mill. kr
Innkjøp av varige driftsmiddel:
mill. kr
Innkjøp av produksjonsanlegg:
mill. kr
Innkjøp av sentralnett:
mill. kr
Innkjøp av regional- og distribusjonsnett:
mill. kr
Anna innkjøp:
mill. kr
Brutto produksjonsverdi:
31.12.
Vareinnsats:
31.12.
Tilverkingsverdi:
31.12.
Brutto investering:
31.12.
Innkjøp av varige driftsmiddel:
31.12.
Innkjøp av produksjonsanlegg:
31.12.
Innkjøp av sentralnett:
31.12.
Innkjøp av regional- og distribusjonsnett:
31.12.
Anna innkjøp:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto produksjonsverdi , Vareinnsats , Tilverkingsverdi ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1993 , 1994 , 1995 ,

Valgt 1 av totalt 15

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000