Plantevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05144: Areal på friland sprøytet med ulike plantevernmidler, etter vekst 2001 - 2017

Per Amund Aarstad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 79
06.05.2021 08:00
Areal (dekar):
dekar
Ugrasmidler (prosent):
prosent
Soppmidler (prosent):
prosent
Skadedyrmidler (prosent):
prosent
Veksregulerende midler (prosent):
prosent
Bladdrepingsmidler (prosent):
prosent
Areal (dekar):
31.12.
Ugrasmidler (prosent):
31.12.
Soppmidler (prosent):
31.12.
Skadedyrmidler (prosent):
31.12.
Veksregulerende midler (prosent):
31.12.
Bladdrepingsmidler (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bygg , Havre , Oljevekster ,

Valgt 0 av totalt 12

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Gjelder areal som ble sprøytet minst en gang.

statistikkvariabel

Bladdrepingsmidler (prosent)

Andre midler inkluderer bladdrepingsmidler og preparater for kvekebekjempelse utenom vekstsesongen