05144: Areal på friland sprøytet med ulike plantevernmidler, etter vekst 2001 - 2014
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

vekst Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.10.2015
Kontakt
Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Måleenhet
Sprøytet areal (dekar):
dekar
Ugrasmidler (prosent):
prosent
Soppmidler (prosent):
prosent
Skadedyrmidler (prosent):
prosent
Veksregulerende midler (prosent):
prosent
Bladdrepingsmidler (prosent):
prosent
Referansetid
Sprøytet areal (dekar):
31.12.
Ugrasmidler (prosent):
31.12.
Soppmidler (prosent):
31.12.
Skadedyrmidler (prosent):
31.12.
Veksregulerende midler (prosent):
31.12.
Bladdrepingsmidler (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Gjelder areal som ble sprøytet minst en gang.
statistikkvariabel
Bladdrepingsmidler (prosent)
Andre midler inkluderer bladdrepingsmidler og preparater for kvekebekjempelse utenom vekstsesongen

Brukerveiledning for statistikkbanken