Plantevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05144: Areal på friland sprøytet med ulike plantevernmidler, etter vekst 2001 - 2022

Per Amund Aarstad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 79
05.12.2023 08:00
Areal (dekar):
dekar
Ugrasmidler (prosent):
prosent
Soppmidler (prosent):
prosent
Skadedyrmidler (prosent):
prosent
Veksregulerende midler (prosent):
prosent
Bladdrepingsmidler (prosent):
prosent
Areal (dekar):
31.12.
Ugrasmidler (prosent):
31.12.
Soppmidler (prosent):
31.12.
Skadedyrmidler (prosent):
31.12.
Veksregulerende midler (prosent):
31.12.
Bladdrepingsmidler (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bygg , Havre , Oljevekster ,

Valgt 0 av totalt 12

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000