Til toppen

05144: Areal på friland sprøytet med ulike plantevernmidler, etter vekst 2001 - 2014

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

vekst

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bygg , Havre , Oljevekster ,

Valgt 0 av totalt 12

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Gjelder areal som ble sprøytet minst en gang.

statistikkvariabel

Bladdrepingsmidler (prosent)

Andre midler inkluderer bladdrepingsmidler og preparater for kvekebekjempelse utenom vekstsesongen

Brukerveiledning for statistikkbanken