Plantevern

Til toppen

05143: Jordbruksbedrifter med sprøyting av ulike vekster på friland og areal sprøytet 2001 - 2017

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bygg , Havre , Oljevekster ,

Valgt 0 av totalt 12

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000