05143: Jordbruksbedrifter med sprøyting av ulike vekster på friland og areal sprøytet 2001 - 2014
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

vekst Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.10.2015
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter i alt:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med sprøyting:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med sprøyting (prosent):
prosent
Areal av veksten i alt (dekar):
dekar
Sprøytet areal (dekar):
dekar
Sprøytet areal (prosent):
prosent
Referansetid
Jordbruksbedrifter i alt:
31.12.
Jordbruksbedrifter med sprøyting:
31.12.
Jordbruksbedrifter med sprøyting (prosent):
31.12.
Areal av veksten i alt (dekar):
31.12.
Sprøytet areal (dekar):
31.12.
Sprøytet areal (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken