Helse- og sosialpersonell

Til toppen

05115: Personer i alt med helse- og sosialfaglig utdanning, etter arbeidsstyrkestatus (avslutta serie) 2000 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Helsesekretær , Hjelpepleier , Omsorgsarbeider ,

Valgt 0 av totalt 26

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For en nærmere omtale av kvaliteten på endringstallene mellom årgangene, se Om statistikken. På grunn av strengere krav til bruttoinntekt for selvstendig næringsdrivende vil det være brudd i antall selvstendig næringsdrivende mellom 2001 og 2002. Årgangene 2005 og 2006 ble revidert april 2008 . For nærmere informasjon se 'Om statistikken'.

fagutdanning

Lege uten spesialitet

Medisinstudenter med lisens er inkludert.