Helse- og sosialpersonell

05115: Personer i alt med helse- og sosialfaglig utdanning, etter arbeidsstyrkestatus (avslutta serie) 2000 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

fagutdanning Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk

alder

Totalt 3 Valgte

Søk

arbeidsstyrkestatus Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.06.2009
Kontakt
Åsne Vigran, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4829
vig@ssb.no

Måleenhet
Personer:
personer
Referansetid
Personer:
01.10
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

For en nærmere omtale av kvaliteten på endringstallene mellom årgangene, se Om statistikken.
På grunn av strengere krav til bruttoinntekt for selvstendig næringsdrivende vil det være brudd i antall selvstendig næringsdrivende mellom 2001 og 2002.
Årgangene 2005 og 2006 ble revidert april 2008 . For nærmere informasjon se 'Om statistikken'.
fagutdanning
Lege uten spesialitet
Medisinstudenter med lisens er inkludert.
arbeidsstyrkestatus
Attføring
Attføring i 2000-2001 inkluderer ikke medisinsk attføring, men kun yrkesmessig attføring, slik at tallene vil være lavere i 2000-2001 enn 2002 og senere.
Uførepensjon
Uførepensjon inkluderer gjenlevendepensjon.
Alderspensjon
Alderspensjon inkluderer AFP.
Kontantstøtte
Videreutdanning er basert på opplysninger fra registeret over igangværende utdanning statistikkåret t-1.

Brukerveiledning for statistikkbanken