Elektrisitetspriser

Til toppen

05103: Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, etter kontraktstype (avslutta serie) 1998K1 - 2011K4

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998K1 , 1998K2 , 1998K3 ,

Valgt 1 av totalt 56

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. HUSHOLDNINGER I ALT , 1-års fastpriskontrakter, husholdninger , Andre fastpriskontrakter, husholdninger ,

Valgt 0 av totalt 18

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Kraftpris inkl. avgifter (øre/kWh)

Merverdi er inkludert. Forbruksavgift på elektrisk kraft innkreves fra 1.1.2004 av netteier, mens denne avgiften tidligere har vært en del av kraftprisen. Slik er det også i denne statistikken. Derfor er det brudd i tidsseriene for kraftpriser og nettleie inklusive avgifter ved årsskiftet 2003/04. Kraft og nett i alt inklusive avgifter er imidlertid uberørt av denne endringen.

statistikkvariabel: Standardavvik for kraftpriser (øre/kWh) , kontraktstype: Nye fastpriskontrakter, tjenesteytende næringer

Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.

statistikkvariabel: Kraftpris inkl. avgifter (øre/kWh) , kontraktstype: Nye fastpriskontrakter, tjenesteytende næringer

Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.

statistikkvariabel: Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh) , kontraktstype: Nye fastpriskontrakter, tjenesteytende næringer

Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.

statistikkvariabel: Standardavvik for kraftpriser (øre/kWh) , kontraktstype: Eldre fastpriskontrakter, tjenesteytende næringer

Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.

statistikkvariabel: Kraftpris inkl. avgifter (øre/kWh) , kontraktstype: Eldre fastpriskontrakter, tjenesteytende næringer

Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.

statistikkvariabel: Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh) , kontraktstype: Eldre fastpriskontrakter, tjenesteytende næringer

Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.

statistikkvariabel: Standardavvik for kraftpriser (øre/kWh) , kontraktstype: Nye fastpriskontr., industri unnttatt kraftint. ind. og trefor

Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.

statistikkvariabel: Kraftpris inkl. avgifter (øre/kWh) , kontraktstype: Nye fastpriskontr., industri unnttatt kraftint. ind. og trefor

Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.

statistikkvariabel: Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh) , kontraktstype: Nye fastpriskontr., industri unnttatt kraftint. ind. og trefor

Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.

statistikkvariabel: Standardavvik for kraftpriser (øre/kWh) , kontraktstype: Eldre fastpriskontr., industri unnttatt kraftint. ind. og trefor

Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.

statistikkvariabel: Kraftpris inkl. avgifter (øre/kWh) , kontraktstype: Eldre fastpriskontr., industri unnttatt kraftint. ind. og trefor

Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.

statistikkvariabel: Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh) , kontraktstype: Eldre fastpriskontr., industri unnttatt kraftint. ind. og trefor

Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.

statistikkvariabel: Standardavvik for kraftpriser (øre/kWh) , kontraktstype: Eldre fastpriskontr. og ikke markedsbest. priser, kraftint. ind. og trefor.

Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.

statistikkvariabel: Kraftpris inkl. avgifter (øre/kWh) , kontraktstype: Eldre fastpriskontr. og ikke markedsbest. priser, kraftint. ind. og trefor.

Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.

statistikkvariabel: Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh) , kontraktstype: Eldre fastpriskontr. og ikke markedsbest. priser, kraftint. ind. og trefor.

Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.

statistikkvariabel: Standardavvik for kraftpriser (øre/kWh) , kontraktstype: KRAFTINTENSIV INDUSTRI OG TREFOREDLING

Gjennomsnitt for alle typer kontrakter, inkl. nye fastpriskontrakter og variabel pris (ikke tilknyttet elspot).

statistikkvariabel: Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh) , kontraktstype: KRAFTINTENSIV INDUSTRI OG TREFOREDLING

Gjennomsnitt for alle typer kontrakter, inkl. nye fastpriskontrakter og variabel pris (ikke tilknyttet elspot).

statistikkvariabel: Kraftpris inkl. avgifter (øre/kWh) , kontraktstype: KRAFTINTENSIV INDUSTRI OG TREFOREDLING

Gjennomsnitt for alle typer kontrakter, inkl. nye fastpriskontrakter og variabel pris (ikke tilknyttet elspot).