Elektrisitetspriser

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05103: Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, etter kontraktstype (avslutta serie) 1998K1 - 2011K4

Thomas Aanensen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 48
Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
20.01.2012 10:00
Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh):
øre/kWh
Kraftpris inkl. avgifter (øre/kWh):
øre/kWh
Standardavvik for kraftpriser (øre/kWh):
øre/kWh
Laveste pris i utvalget eksl. avgifter (øre/kWh):
øre/kWh
Høyeste pris i utvalget eksl. avgifter (øre/kWh):
øre/kWh
Fordeling av kontraktstyper (prosent):
prosent
Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh):
Utgangen av kvartalet
Kraftpris inkl. avgifter (øre/kWh):
Utgangen av kvartalet
Standardavvik for kraftpriser (øre/kWh):
Utgangen av kvartalet
Laveste pris i utvalget eksl. avgifter (øre/kWh):
Utgangen av kvartalet
Høyeste pris i utvalget eksl. avgifter (øre/kWh):
Utgangen av kvartalet
Fordeling av kontraktstyper (prosent):
Utgangen av kvartalet
Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh):
Løpende priser
Kraftpris inkl. avgifter (øre/kWh):
Løpende priser
Standardavvik for kraftpriser (øre/kWh):
Løpende priser
Laveste pris i utvalget eksl. avgifter (øre/kWh):
Løpende priser
Høyeste pris i utvalget eksl. avgifter (øre/kWh):
Løpende priser
Fordeling av kontraktstyper (prosent):
Løpende priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998K1 , 1998K2 , 1998K3 ,

Valgt 1 av totalt 56

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. HUSHOLDNINGER I ALT , 1-års fastpriskontrakter, husholdninger , Andre fastpriskontrakter, husholdninger ,

Valgt 0 av totalt 18

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Kraftpris inkl. avgifter (øre/kWh)

Merverdi er inkludert. Forbruksavgift på elektrisk kraft innkreves fra 1.1.2004 av netteier, mens denne avgiften tidligere har vært en del av kraftprisen. Slik er det også i denne statistikken. Derfor er det brudd i tidsseriene for kraftpriser og nettleie inklusive avgifter ved årsskiftet 2003/04. Kraft og nett i alt inklusive avgifter er imidlertid uberørt av denne endringen.

statistikkvariabel: Standardavvik for kraftpriser (øre/kWh) , kontraktstype: Nye fastpriskontrakter, tjenesteytende næringer

Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.

statistikkvariabel: Kraftpris inkl. avgifter (øre/kWh) , kontraktstype: Nye fastpriskontrakter, tjenesteytende næringer

Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.

statistikkvariabel: Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh) , kontraktstype: Nye fastpriskontrakter, tjenesteytende næringer

Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.

statistikkvariabel: Standardavvik for kraftpriser (øre/kWh) , kontraktstype: Eldre fastpriskontrakter, tjenesteytende næringer

Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.

statistikkvariabel: Kraftpris inkl. avgifter (øre/kWh) , kontraktstype: Eldre fastpriskontrakter, tjenesteytende næringer

Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.

statistikkvariabel: Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh) , kontraktstype: Eldre fastpriskontrakter, tjenesteytende næringer

Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.

statistikkvariabel: Standardavvik for kraftpriser (øre/kWh) , kontraktstype: Nye fastpriskontr., industri unnttatt kraftint. ind. og trefor

Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.

statistikkvariabel: Kraftpris inkl. avgifter (øre/kWh) , kontraktstype: Nye fastpriskontr., industri unnttatt kraftint. ind. og trefor

Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.

statistikkvariabel: Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh) , kontraktstype: Nye fastpriskontr., industri unnttatt kraftint. ind. og trefor

Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.

statistikkvariabel: Standardavvik for kraftpriser (øre/kWh) , kontraktstype: Eldre fastpriskontr., industri unnttatt kraftint. ind. og trefor

Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.

statistikkvariabel: Kraftpris inkl. avgifter (øre/kWh) , kontraktstype: Eldre fastpriskontr., industri unnttatt kraftint. ind. og trefor

Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.

statistikkvariabel: Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh) , kontraktstype: Eldre fastpriskontr., industri unnttatt kraftint. ind. og trefor

Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.

statistikkvariabel: Standardavvik for kraftpriser (øre/kWh) , kontraktstype: Eldre fastpriskontr. og ikke markedsbest. priser, kraftint. ind. og trefor.

Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.

statistikkvariabel: Kraftpris inkl. avgifter (øre/kWh) , kontraktstype: Eldre fastpriskontr. og ikke markedsbest. priser, kraftint. ind. og trefor.

Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.

statistikkvariabel: Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh) , kontraktstype: Eldre fastpriskontr. og ikke markedsbest. priser, kraftint. ind. og trefor.

Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.

statistikkvariabel: Standardavvik for kraftpriser (øre/kWh) , kontraktstype: KRAFTINTENSIV INDUSTRI OG TREFOREDLING

Gjennomsnitt for alle typer kontrakter, inkl. nye fastpriskontrakter og variabel pris (ikke tilknyttet elspot).

statistikkvariabel: Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh) , kontraktstype: KRAFTINTENSIV INDUSTRI OG TREFOREDLING

Gjennomsnitt for alle typer kontrakter, inkl. nye fastpriskontrakter og variabel pris (ikke tilknyttet elspot).

statistikkvariabel: Kraftpris inkl. avgifter (øre/kWh) , kontraktstype: KRAFTINTENSIV INDUSTRI OG TREFOREDLING

Gjennomsnitt for alle typer kontrakter, inkl. nye fastpriskontrakter og variabel pris (ikke tilknyttet elspot).