Elektrisitetspriser

05103: Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, etter kontraktstype (avslutta serie) 1998K1 - 2011K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

kontraktstype Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 56 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.01.2012
Kontakt
Thomas Aanensen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 48
tre@ssb.no

Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
gnh@ssb.no

Måleenhet
Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh):
øre/kWh
Kraftpris inkl. avgifter (øre/kWh):
øre/kWh
Standardavvik for kraftpriser (øre/kWh):
øre/kWh
Laveste pris i utvalget eksl. avgifter (øre/kWh):
øre/kWh
Høyeste pris i utvalget eksl. avgifter (øre/kWh):
øre/kWh
Fordeling av kontraktstyper (prosent):
prosent
Referansetid
Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh):
Utgangen av kvartalet
Kraftpris inkl. avgifter (øre/kWh):
Utgangen av kvartalet
Standardavvik for kraftpriser (øre/kWh):
Utgangen av kvartalet
Laveste pris i utvalget eksl. avgifter (øre/kWh):
Utgangen av kvartalet
Høyeste pris i utvalget eksl. avgifter (øre/kWh):
Utgangen av kvartalet
Fordeling av kontraktstyper (prosent):
Utgangen av kvartalet
Pristype
Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh):
Løpende priser
Kraftpris inkl. avgifter (øre/kWh):
Løpende priser
Standardavvik for kraftpriser (øre/kWh):
Løpende priser
Laveste pris i utvalget eksl. avgifter (øre/kWh):
Løpende priser
Høyeste pris i utvalget eksl. avgifter (øre/kWh):
Løpende priser
Fordeling av kontraktstyper (prosent):
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Kraftpris inkl. avgifter (øre/kWh)
Merverdi er inkludert. Forbruksavgift på elektrisk kraft innkreves fra 1.1.2004 av netteier, mens denne avgiften tidligere har vært en del av kraftprisen. Slik er det også i denne statistikken. Derfor er det brudd i tidsseriene for kraftpriser og nettleie inklusive avgifter ved årsskiftet 2003/04. Kraft og nett i alt inklusive avgifter er imidlertid uberørt av denne endringen.
statistikkvariabel: Standardavvik for kraftpriser (øre/kWh) , kontraktstype: Nye fastpriskontrakter, tjenesteytende næringer
Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
statistikkvariabel: Kraftpris inkl. avgifter (øre/kWh) , kontraktstype: Nye fastpriskontrakter, tjenesteytende næringer
Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
statistikkvariabel: Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh) , kontraktstype: Nye fastpriskontrakter, tjenesteytende næringer
Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
statistikkvariabel: Standardavvik for kraftpriser (øre/kWh) , kontraktstype: Eldre fastpriskontrakter, tjenesteytende næringer
Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
statistikkvariabel: Kraftpris inkl. avgifter (øre/kWh) , kontraktstype: Eldre fastpriskontrakter, tjenesteytende næringer
Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
statistikkvariabel: Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh) , kontraktstype: Eldre fastpriskontrakter, tjenesteytende næringer
Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
statistikkvariabel: Standardavvik for kraftpriser (øre/kWh) , kontraktstype: Nye fastpriskontr., industri unnttatt kraftint. ind. og trefor
Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
statistikkvariabel: Kraftpris inkl. avgifter (øre/kWh) , kontraktstype: Nye fastpriskontr., industri unnttatt kraftint. ind. og trefor
Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
statistikkvariabel: Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh) , kontraktstype: Nye fastpriskontr., industri unnttatt kraftint. ind. og trefor
Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
statistikkvariabel: Standardavvik for kraftpriser (øre/kWh) , kontraktstype: Eldre fastpriskontr., industri unnttatt kraftint. ind. og trefor
Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
statistikkvariabel: Kraftpris inkl. avgifter (øre/kWh) , kontraktstype: Eldre fastpriskontr., industri unnttatt kraftint. ind. og trefor
Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
statistikkvariabel: Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh) , kontraktstype: Eldre fastpriskontr., industri unnttatt kraftint. ind. og trefor
Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
statistikkvariabel: Standardavvik for kraftpriser (øre/kWh) , kontraktstype: Eldre fastpriskontr. og ikke markedsbest. priser, kraftint. ind. og trefor.
Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
statistikkvariabel: Kraftpris inkl. avgifter (øre/kWh) , kontraktstype: Eldre fastpriskontr. og ikke markedsbest. priser, kraftint. ind. og trefor.
Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
statistikkvariabel: Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh) , kontraktstype: Eldre fastpriskontr. og ikke markedsbest. priser, kraftint. ind. og trefor.
Nye fastpriskontrakter er inngått siste 3 md. før måleuken, mens eldre fastpriskontrakter er inngått tidligere.
statistikkvariabel: Standardavvik for kraftpriser (øre/kWh) , kontraktstype: KRAFTINTENSIV INDUSTRI OG TREFOREDLING
Gjennomsnitt for alle typer kontrakter, inkl. nye fastpriskontrakter og variabel pris (ikke tilknyttet elspot).
statistikkvariabel: Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh) , kontraktstype: KRAFTINTENSIV INDUSTRI OG TREFOREDLING
Gjennomsnitt for alle typer kontrakter, inkl. nye fastpriskontrakter og variabel pris (ikke tilknyttet elspot).
statistikkvariabel: Kraftpris inkl. avgifter (øre/kWh) , kontraktstype: KRAFTINTENSIV INDUSTRI OG TREFOREDLING
Gjennomsnitt for alle typer kontrakter, inkl. nye fastpriskontrakter og variabel pris (ikke tilknyttet elspot).

Brukerveiledning for statistikkbanken