Gårdbrukernes inntekter og gjeld

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05039: Gjennomsnittlige inntekter for brukere, etter kjønn (kr) 2002 - 2022

Per Amund Aarstad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 79
Diwakar Poudel, Statistisk sentralbyrå
+47 93 80 29 01
13.03.2024 08:00
Bruttoinntekt i alt:
kr
Nettoinntekt i alt:
kr
Lønn:
kr
Brutto næringsinntekt fra jordbruk:
kr
Netto næringsinntekt fra jordbruk:
kr
Andre næringsinntekter:
kr
Pensjoner:
kr
Kapitalinntekter o.l:
kr
Rentefradrag:
kr
Bruttoinntekt i alt:
31.12.
Nettoinntekt i alt:
31.12.
Lønn:
31.12.
Brutto næringsinntekt fra jordbruk:
31.12.
Netto næringsinntekt fra jordbruk:
31.12.
Andre næringsinntekter:
31.12.
Pensjoner:
31.12.
Kapitalinntekter o.l:
31.12.
Rentefradrag:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bruttoinntekt i alt , Nettoinntekt i alt , Lønn ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 20

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kapitalinntekter (renteinntekter, utbytte mv.) varierer svært mye fra år til år og er dominert av et lite antall personer med svært store kapitalinntekter.