Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen

05036: Barrierar for bruk av IT, etter næringsområde (SN2002). Føretak utan IT og 5+ sysselsette (prosent) (avslutta serie) 2003

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

barriere

Må velges *

Valgt 0 av totalt 4

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 9S Sum , 11_15-37_40_41 Oljeutvinning, industri, el- og vassforsyning , 45 Bygge- og anleggsvirksomhet ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken