Gårdbrukernes inntekter og gjeld

Til toppen

05034: Gjennomsnittlige inntekter for brukere, etter jordbruksareal i drift (kr) 2002 - 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
dekar
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 16

dekar

Må velges *

Valgt 0 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken