Gårdbrukernes inntekter og gjeld

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05030: Jordbruksfradrag, renter av gjeld og gjeld, etter brukers kjønn (avslutta serie) 2002

Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
Ole Rognstad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 70
21.06.2004 10:00
Jordbruksfradrag i alt (mill. kr):
mill. kr
Jordbruksfradrag per bedrift (kr:
kr
Renter av gjeld i alt (mill.kr):
mill. kr
Renter av gjeld per bedrift (kr):
kr
Gjeld i alt (mill. kr):
mill. kr
Gjeld per bedrift (kr):
kr
Jordbruksfradrag i alt (mill. kr):
31.12.
Jordbruksfradrag per bedrift (kr:
31.12.
Renter av gjeld i alt (mill.kr):
31.12.
Renter av gjeld per bedrift (kr):
31.12.
Gjeld i alt (mill. kr):
31.12.
Gjeld per bedrift (kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter ikke bare jordbruksdrifta, men alt som den enkelte skattyter oppgir på selvangivelsen