Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen

05021: Barrierar for bruk av IT, etter mengd sysselsette. Føretak med IT og 5+ sysselsette (prosent) (avslutta serie) 2003

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

barriere

Må velges *

Valgt 0 av totalt 4

sysselsette


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken