Bruk av IKT i næringslivet

05021: Barrierar for bruk av IT, etter mengd sysselsette. Føretak med IT og 5+ sysselsette (prosent) (avslutta serie) 2003
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

barriere Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

sysselsette

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.07.2004
Kontakt
Ida Lundeby Grønvold, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5629
ilg@ssb.no

Måleenhet
IT-utlegg høgare enn forventa:
prosent
For rask introduksjon av nye versjonar av eksisterande programvare:
prosent
Feil/manglar i mottatt programvare:
prosent
Manglande fleksibilitet hjå IT-leverandørane:
prosent
Mangel på IT-kvalifisert personell i føretaket:
prosent
Vanskeleg å rekruttera IT-kvalifiserte medarbeidarar:
prosent
Intern motstand blant medarbeidarane mot bruk av IT:
prosent
Manglar oppdatert IT-strategi:
prosent
Referansetid
IT-utlegg høgare enn forventa:
2003
For rask introduksjon av nye versjonar av eksisterande programvare:
2003
Feil/manglar i mottatt programvare:
2003
Manglande fleksibilitet hjå IT-leverandørane:
2003
Mangel på IT-kvalifisert personell i føretaket:
2003
Vanskeleg å rekruttera IT-kvalifiserte medarbeidarar:
2003
Intern motstand blant medarbeidarane mot bruk av IT:
2003
Manglar oppdatert IT-strategi:
2003
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken