Gårdbrukernes inntekter og gjeld

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04987: Næringsinntekt fra jordbruk for brukere, etter kjønn 2002 - 2022

Per Amund Aarstad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 79
Diwakar Poudel, Statistisk sentralbyrå
+47 93 80 29 01
13.03.2024 08:00
Brutto næringsinntekt fra jordbruk i alt (mill. kr):
mill. kr
Brutto næringsinntekt fra jordbruk per bruker (kr):
kr
Årets underskudd i jordbruksnæring (mill.kr):
mill. kr
Årets underskudd i jordbruksnæring per bruker (kr):
kr
Netto næringsinntekt fra jordbruk (mill.kr):
mill. kr
Netto næringsinntekt fra jordbruk per bruker (kr):
kr
Brutto næringsinntekt fra jordbruk i alt (mill. kr):
31.12.
Brutto næringsinntekt fra jordbruk per bruker (kr):
31.12.
Årets underskudd i jordbruksnæring (mill.kr):
31.12.
Årets underskudd i jordbruksnæring per bruker (kr):
31.12.
Netto næringsinntekt fra jordbruk (mill.kr):
31.12.
Netto næringsinntekt fra jordbruk per bruker (kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 20

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000