Landbruksundersøkinga

Til toppen
04792: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, skogbruk og tilleggsnæringar. Jordbruksareal i drift (1 000 timar) (avslutta serie) 1998-1999 - 2006-2007
Sist endret
02.06.2010
Kontakt
Reidar Steffenstorpet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5473
rei@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Arbeidsinnsats i alt:
1000 timar
Jord- og hagebruk:
1000 timar
Skogbruk:
1000 timar
Tilleggsnæringar:
1000 timar
Referansetid
Arbeidsinnsats i alt:
31.05
Jord- og hagebruk:
31.05
Skogbruk:
31.05
Tilleggsnæringar:
31.05
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
jordbruksareal
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

jordbruksareal

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Siste år er førebels tal.
jordbruksareal
- 49 dekar
Omfattar óg samdrifter med mjølkeproduksjon og jordbruksbedrifter med hagebruk
- 49 dekar
Omfattar og samdrifter med mjølkeproduksjon og jordbruksbedrifter med hagebruk.
statistikkvariabel
Skogbruk
Ikkje medrekna arbeid utført av sjølvstendig næringsdrivande/firma.

Brukerveiledning for statistikkbanken