Bruk av IKT i næringslivet

04762: Tryggleiksproblem, etter næringsområde (SN2002). Føretak med 5+ sysselsette (prosent) (avslutta serie) 2003 - 2004
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

næring

Totalt 10 Valgte

Søk

problem Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.09.2006
Kontakt
Ida Lundeby Grønvold, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5629
ilg@ssb.no

Måleenhet
Delen av alle føretak som har vorte utsett for sabotasje i løpet av det seinaste året:
prosent
Delen av alle føretak som har vorte utsett for IT-misbruk av økonomisk karakter i løpet av det seinaste året:
prosent
Delen av alle føretak som har vorte utsett for utpressing/trugsmål mot data/programvare i løpet av det seinaste året:
prosent
Delen av alle føretak som har vorte utsett for uautorisert tilgang til system eller data i løpet av det seinaste året:
prosent
Delen av alle føretak som har vorte utsett for åtak av typen Denial of service i løpet av det seinaste året:
prosent
Delen av alle føretak som har vorte utsett for datatap p.g.a manglande back-up i løpet av det seinaste året:
prosent
Delen av alle føretak som har vorte utsett for maskinvarefeil i løpet av det seinaste året:
prosent
Delen av alle føretak som har vorte utsett for programvarefeil i løpet av det seinaste året:
prosent
Delen av alle føretak som har vorte utsett for virusåtak i løpet av det seinaste året:
prosent
Delen av alle føretak som har vorte utsett for andre Internett-problem i løpet av det seinaste året:
prosent
Referansetid
Delen av alle føretak som har vorte utsett for sabotasje i løpet av det seinaste året:
2003
Delen av alle føretak som har vorte utsett for IT-misbruk av økonomisk karakter i løpet av det seinaste året:
2003
Delen av alle føretak som har vorte utsett for utpressing/trugsmål mot data/programvare i løpet av det seinaste året:
2003
Delen av alle føretak som har vorte utsett for uautorisert tilgang til system eller data i løpet av det seinaste året:
2003
Delen av alle føretak som har vorte utsett for åtak av typen Denial of service i løpet av det seinaste året:
2003
Delen av alle føretak som har vorte utsett for datatap p.g.a manglande back-up i løpet av det seinaste året:
2003
Delen av alle føretak som har vorte utsett for maskinvarefeil i løpet av det seinaste året:
2003
Delen av alle føretak som har vorte utsett for programvarefeil i løpet av det seinaste året:
2003
Delen av alle føretak som har vorte utsett for virusåtak i løpet av det seinaste året:
2003
Delen av alle føretak som har vorte utsett for andre Internett-problem i løpet av det seinaste året:
2003
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

1. kvartal 2003. Berre føretak med Internett-tilgang innrapporterte data.

Brukerveiledning for statistikkbanken