Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04762: Tryggleiksproblem, etter næringsområde (SN2002). Føretak med 5+ sysselsette (prosent) (avslutta serie) 2003 - 2004

Ida Lundeby Grønvold, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5629
15.09.2006 10:00
Delen av alle føretak som har vorte utsett for sabotasje i løpet av det seinaste året:
prosent
Delen av alle føretak som har vorte utsett for IT-misbruk av økonomisk karakter i løpet av det seinaste året:
prosent
Delen av alle føretak som har vorte utsett for utpressing/trugsmål mot data/programvare i løpet av det seinaste året:
prosent
Delen av alle føretak som har vorte utsett for uautorisert tilgang til system eller data i løpet av det seinaste året:
prosent
Delen av alle føretak som har vorte utsett for åtak av typen Denial of service i løpet av det seinaste året:
prosent
Delen av alle føretak som har vorte utsett for datatap p.g.a manglande back-up i løpet av det seinaste året:
prosent
Delen av alle føretak som har vorte utsett for maskinvarefeil i løpet av det seinaste året:
prosent
Delen av alle føretak som har vorte utsett for programvarefeil i løpet av det seinaste året:
prosent
Delen av alle føretak som har vorte utsett for virusåtak i løpet av det seinaste året:
prosent
Delen av alle føretak som har vorte utsett for andre Internett-problem i løpet av det seinaste året:
prosent
Delen av alle føretak som har vorte utsett for sabotasje i løpet av det seinaste året:
2003
Delen av alle føretak som har vorte utsett for IT-misbruk av økonomisk karakter i løpet av det seinaste året:
2003
Delen av alle føretak som har vorte utsett for utpressing/trugsmål mot data/programvare i løpet av det seinaste året:
2003
Delen av alle føretak som har vorte utsett for uautorisert tilgang til system eller data i løpet av det seinaste året:
2003
Delen av alle føretak som har vorte utsett for åtak av typen Denial of service i løpet av det seinaste året:
2003
Delen av alle føretak som har vorte utsett for datatap p.g.a manglande back-up i løpet av det seinaste året:
2003
Delen av alle føretak som har vorte utsett for maskinvarefeil i løpet av det seinaste året:
2003
Delen av alle føretak som har vorte utsett for programvarefeil i løpet av det seinaste året:
2003
Delen av alle føretak som har vorte utsett for virusåtak i løpet av det seinaste året:
2003
Delen av alle føretak som har vorte utsett for andre Internett-problem i løpet av det seinaste året:
2003
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Delen av alle føretak som har vorte utsett for sabotasje i løpet av det seinaste året , Delen av alle føretak som har vorte utsett for IT-misbruk av økonomisk karakter i løpet av det seinaste året , Delen av alle føretak som har vorte utsett for utpressing/trugsmål mot data/programvare i løpet av det seinaste året ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 9S Sum , 11_15-37_40_41 Oljeutvinning, industri, el- og vassforsyning , 45 Bygge- og anleggsvirksomhet ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
1. kvartal 2003. Berre føretak med Internett-tilgang innrapporterte data.