Bruk av IKT i næringslivet

04761: Tryggleiksproblem, etter mengd sysselsette. Føretak med 5+ sysselsette (prosent) (avslutta serie) 2003 - 2004
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

sysselsette

Totalt 6 Valgte

Søk

problem Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.09.2006
Kontakt
Ida Lundeby Grønvold, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5629
ilg@ssb.no

Måleenhet
Føretak utsett for sabotasje seinaste året:
prosent
Føretak utsett for IT-misbruk av økonomisk karakter seinaste året:
prosent
Føretak utsett for utpressing/trugsmål mot data/programvare seinaste året:
prosent
Føretak utsett for uautorisert tilgang til system/data seinaste året:
prosent
Delen av alle føretak som har vorte utsett for åtak av typen Denial of service i løpet av det seinaste året:
prosent
Delen av alle føretak som har vorte utsett for datatap p.g.a manglande back-up i løpet av det seinaste året:
prosent
Delen av alle føretak som har vorte utsett for maskinvarefeil i løpet av det seinaste året:
prosent
Delen av alle føretak som har vorte utsett for programvarefeil i løpet av det seinaste året:
prosent
Delen av alle føretak som har vorte utsett for virusåtak i løpet av det seinaste året:
prosent
Delen av alle føretak som har vorte utsett for andre Internett-problem i løpet av det seinaste året:
prosent
Referansetid
Føretak utsett for sabotasje seinaste året:
2003
Føretak utsett for IT-misbruk av økonomisk karakter seinaste året:
2003
Føretak utsett for utpressing/trugsmål mot data/programvare seinaste året:
2003
Føretak utsett for uautorisert tilgang til system/data seinaste året:
2003
Delen av alle føretak som har vorte utsett for åtak av typen Denial of service i løpet av det seinaste året:
2003
Delen av alle føretak som har vorte utsett for datatap p.g.a manglande back-up i løpet av det seinaste året:
2003
Delen av alle føretak som har vorte utsett for maskinvarefeil i løpet av det seinaste året:
2003
Delen av alle føretak som har vorte utsett for programvarefeil i løpet av det seinaste året:
2003
Delen av alle føretak som har vorte utsett for virusåtak i løpet av det seinaste året:
2003
Delen av alle føretak som har vorte utsett for andre Internett-problem i løpet av det seinaste året:
2003
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

1. kvartal 2003. Berre føretak med Internett-tilgang innrapporterte data.

Brukerveiledning for statistikkbanken