Bruk av IKT i næringslivet

Til toppen

04761: Tryggleiksproblem, etter mengd sysselsette. Føretak med 5+ sysselsette (prosent) (avslutta serie) 2003 - 2004

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Føretak utsett for sabotasje seinaste året , Føretak utsett for IT-misbruk av økonomisk karakter seinaste året , Føretak utsett for utpressing/trugsmål mot data/programvare seinaste året ,

Valgt 1 av totalt 10

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

problem

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

sysselsette


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
1. kvartal 2003. Berre føretak med Internett-tilgang innrapporterte data.

Brukerveiledning for statistikkbanken