Fjernvarme og fjernkjøling

Til toppen

04730: Forbruk av brensel til bruttoproduksjon av fjernvarme, etter energikilde (GWh) 1983 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1983 , 1984 , 1985 ,

Valgt 1 av totalt 38

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Gass-/dieseloljer, tunge fyringsoljer , Bark, flis og tre ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

energitype

Bark, flis og tre

Bioolje er inkludert i tallene for 'bark, flis og tre' til og med 2012.