Fjernvarme og fjernkjøling

04730: Forbruk av brensel til bruttoproduksjon av fjernvarme, etter energikilde (GWh) 1983 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

energitype

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 37 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.05.2020
Kontakt
Marius Bergh, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 335
pmb@ssb.no

Måleenhet
Forbruk av brensel:
GWh
Referansetid
Forbruk av brensel:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

energitype
Bark, flis og tre
Bioolje er inkludert i tallene for 'bark, flis og tre' til og med 2012.

Brukerveiledning for statistikkbanken