Fjernvarme og fjernkjøling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04729: Tekniske og økonomiske hovedtall for fjernvarme 1987 - 2023

Ann Christin Bøeng, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 505
13.05.2024 08:00
Antall fjernvarmebedrifter:
bedrifter
Salgsinntekter (1 000 kr):
1 000 kr
Gjennomsnittspris fjernvarme (ekskl. moms) (øre/kWh):
øre/kWh
¬ Husholdninger (ekskl. moms) (øre/kWh):
øre/kWh
¬ Industri m.m (ekskl. moms) (øre/kWh):
øre/kWh
¬ Tjenesteyting (ekskl. moms) (øre/kWh):
øre/kWh
Lengde på distribusjonsnett (km):
km
Investeringer i alt (1 000 kr):
1 000 kr
Investeringer i produksjonsanlegg (1 000 kr):
1 000 kr
Investeringer i distribusjonsanlegg (1 000 kr):
1 000 kr
Andre investeringer (1 000 kr):
1 000 kr
Antall fjernvarmebedrifter:
31.12.
Salgsinntekter (1 000 kr):
31.12.
Gjennomsnittspris fjernvarme (ekskl. moms) (øre/kWh):
31.12.
¬ Husholdninger (ekskl. moms) (øre/kWh):
31.12.
¬ Industri m.m (ekskl. moms) (øre/kWh):
31.12.
¬ Tjenesteyting (ekskl. moms) (øre/kWh):
31.12.
Lengde på distribusjonsnett (km):
31.12.
Investeringer i alt (1 000 kr):
31.12.
Investeringer i produksjonsanlegg (1 000 kr):
31.12.
Investeringer i distribusjonsanlegg (1 000 kr):
31.12.
Andre investeringer (1 000 kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall fjernvarmebedrifter , Salgsinntekter (1 000 kr) , Gjennomsnittspris fjernvarme (ekskl. moms) (øre/kWh) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1987 , 1988 , 1989 ,

Valgt 1 av totalt 37

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Investeringstall for 2021 ble publisert 3. oktober 2022