Fjernvarme og fjernkjøling

04729: Tekniske og økonomiske hovedtall for fjernvarme 1987 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 33 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.05.2020
Kontakt
Marius Bergh, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 335
pmb@ssb.no

Måleenhet
Antall fjernvarmebedrifter:
bedrifter
Salgsinntekter (1 000 kr):
1 000 kr
Gjennomsnittspris fjernvarme (ekskl. moms) (øre/kWh):
øre/kWh
¬ Husholdninger (ekskl. moms) (øre/kWh):
øre/kWh
¬ Industri m.m (ekskl. moms) (øre/kWh):
øre/kWh
¬ Tjenesteyting (ekskl. moms) (øre/kWh):
øre/kWh
Lengde på distribusjonsnett (km):
km
Investeringer i alt (1 000 kr):
1 000 kr
Investeringer i produksjonsanlegg (1 000 kr):
1 000 kr
Investeringer i distribusjonsanlegg (1 000 kr):
1 000 kr
Andre investeringer (1 000 kr):
1 000 kr
Referansetid
Antall fjernvarmebedrifter:
31.12.
Salgsinntekter (1 000 kr):
31.12.
Gjennomsnittspris fjernvarme (ekskl. moms) (øre/kWh):
31.12.
¬ Husholdninger (ekskl. moms) (øre/kWh):
31.12.
¬ Industri m.m (ekskl. moms) (øre/kWh):
31.12.
¬ Tjenesteyting (ekskl. moms) (øre/kWh):
31.12.
Lengde på distribusjonsnett (km):
31.12.
Investeringer i alt (1 000 kr):
31.12.
Investeringer i produksjonsanlegg (1 000 kr):
31.12.
Investeringer i distribusjonsanlegg (1 000 kr):
31.12.
Andre investeringer (1 000 kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken