Fjernvarme og fjernkjøling

Til toppen

04729: Tekniske og økonomiske hovedtall for fjernvarme 1987 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall fjernvarmebedrifter , Salgsinntekter (1 000 kr) , Gjennomsnittspris fjernvarme (ekskl. moms) (øre/kWh) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1987 , 1988 , 1989 ,

Valgt 1 av totalt 34

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000