Fjernvarme og fjernkjøling

Til toppen
04729: Tekniske og økonomiske hovedtall for fjernvarme 1987 - 2019
Sist endret
07.10.2020
Kontakt
Marius Bergh, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 335
pmb@ssb.no

Måleenhet
Antall fjernvarmebedrifter:
bedrifter
Salgsinntekter (1 000 kr):
1 000 kr
Gjennomsnittspris fjernvarme (ekskl. moms) (øre/kWh):
øre/kWh
¬ Husholdninger (ekskl. moms) (øre/kWh):
øre/kWh
¬ Industri m.m (ekskl. moms) (øre/kWh):
øre/kWh
¬ Tjenesteyting (ekskl. moms) (øre/kWh):
øre/kWh
Lengde på distribusjonsnett (km):
km
Investeringer i alt (1 000 kr):
1 000 kr
Investeringer i produksjonsanlegg (1 000 kr):
1 000 kr
Investeringer i distribusjonsanlegg (1 000 kr):
1 000 kr
Andre investeringer (1 000 kr):
1 000 kr
Referansetid
Antall fjernvarmebedrifter:
31.12.
Salgsinntekter (1 000 kr):
31.12.
Gjennomsnittspris fjernvarme (ekskl. moms) (øre/kWh):
31.12.
¬ Husholdninger (ekskl. moms) (øre/kWh):
31.12.
¬ Industri m.m (ekskl. moms) (øre/kWh):
31.12.
¬ Tjenesteyting (ekskl. moms) (øre/kWh):
31.12.
Lengde på distribusjonsnett (km):
31.12.
Investeringer i alt (1 000 kr):
31.12.
Investeringer i produksjonsanlegg (1 000 kr):
31.12.
Investeringer i distribusjonsanlegg (1 000 kr):
31.12.
Andre investeringer (1 000 kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 33 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken