Elektrisitetspriser

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04725: Kraftpriser i engrosmarkedet, etter kontraktstype (øre/kWh) (avslutta serie) 1998K1 - 2011K4

Thomas Aanensen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 48
Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
20.01.2012 10:00
Kraftpris eksl. avgifter:
øre/kWh
Laveste pris i utvalget:
øre/kWh
Høyeste pris i utvalget:
øre/kWh
Kraftpris eksl. avgifter:
Utgangen av kvartalet
Laveste pris i utvalget:
Utgangen av kvartalet
Høyeste pris i utvalget:
Utgangen av kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998K1 , 1998K2 , 1998K3 ,

Valgt 1 av totalt 56

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. SALG AV ENGROSKRAFT I ALT , Fastpriskontrakter, full brukstid , Fastpriskontrakter, fri tid ,

Valgt 0 av totalt 12

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Merverdi- og forbruksavgift er ikke inkludert. Fastprisene er basert på markedsbetingelser.