Elektrisitetspriser

04725: Kraftpriser i engrosmarkedet, etter kontraktstype (øre/kWh) (avslutta serie) 1998K1 - 2011K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

kontraktstype Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 56 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.01.2012
Kontakt
Thomas Aanensen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 48
tre@ssb.no

Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
gnh@ssb.no

Måleenhet
Kraftpris eksl. avgifter:
øre/kWh
Laveste pris i utvalget:
øre/kWh
Høyeste pris i utvalget:
øre/kWh
Referansetid
Kraftpris eksl. avgifter:
Utgangen av kvartalet
Laveste pris i utvalget:
Utgangen av kvartalet
Høyeste pris i utvalget:
Utgangen av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Merverdi- og forbruksavgift er ikke inkludert. Fastprisene er basert på markedsbetingelser.

Brukerveiledning for statistikkbanken