Kommunehelsetenesta

Til toppen

04722: Totale offentlige utgifter til primærhelsetjenesten, per innbygger (kr) (avslutta serie) 2002

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Totale utgifter per innbygger er et veid gjennomsnitt.

utgifter til primærlegetj.

Folketrygdens utgifter inkluderer her ikke refusjoner av egenandeler pga. frikort. Årsaken er at den ikke er inkludert i tallene fra 1999.