Kommunehelsetenesta

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04722: Totale offentlige utgifter til primærhelsetjenesten, per innbygger (kr) (avslutta serie) 2002

Julie Kjelvik, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4766
Knut Strøm, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4637
20.04.2004 10:00
Utgifter per innbygger:
kr
Utgifter per innbygger:
31.12.
Utgifter per innbygger:
Løpende priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Totale utgifter per innbygger er et veid gjennomsnitt.

utgifter til primærlegetj.

Folketrygdens utgifter inkluderer her ikke refusjoner av egenandeler pga. frikort. Årsaken er at den ikke er inkludert i tallene fra 1999.