Kommunehelsetenesta

04722: Totale offentlige utgifter til primærhelsetjenesten, per innbygger (kr) (avslutta serie) 2002
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

kommunestørrelse

Totalt 8 Valgte

Søk

utgifter til primærlegetj. Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.04.2004
Kontakt
Julie Kjelvik, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4766
kje@ssb.no

Knut Strøm, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4637
kst@ssb.no

Måleenhet
Utgifter per innbygger:
kr
Referansetid
Utgifter per innbygger:
31.12.
Pristype
Utgifter per innbygger:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Totale utgifter per innbygger er et veid gjennomsnitt.
utgifter til primærlegetj.
Folketrygdens utgifter inkluderer her ikke refusjoner av egenandeler pga. frikort. Årsaken er at den ikke er inkludert i tallene fra 1999.

Brukerveiledning for statistikkbanken