Kommunehelsetenesta

04720: Brutto utgifter per legeårsverk, etter kommunestørrelse (avslutta serie) 1999 - 2002
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kommunestørrelse

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.04.2004
Kontakt
Julie Kjelvik, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4766
kje@ssb.no

Knut Strøm, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4637
kst@ssb.no

Måleenhet
Brutto utgifter per legeårsverk (1 000 kr):
1 000 kr
Indeks (Totalt snitt=100):
indeks
Referansetid
Brutto utgifter per legeårsverk (1 000 kr):
31.12.
Basisperiode
Indeks (Totalt snitt=100):
1999
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Totale utgifter per innbygger er et veid gjennomsnitt.

Brukerveiledning for statistikkbanken