Kommunehelsetenesta

Til toppen

04720: Brutto utgifter per legeårsverk, etter kommunestørrelse (avslutta serie) 1999 - 2002

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Totale utgifter per innbygger er et veid gjennomsnitt.