Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet

Til toppen

04588: Institusjonelle sektorer. Inntekter, utgifter og sparing (mill. kr) (avslutta serie) 1978 - 2013

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1978 , 1979 , 1980 ,

Valgt 1 av totalt 36

Må velges
Må velges
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Årgangene 2012 og 2013 innholder foreløpige tall.

år

2012

Tallene ble rettet 28.5.2013.