Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet

Til toppen

04588: Institusjonelle sektorer. Inntekter, utgifter og sparing (mill. kr) (avslutta serie) 1978 - 2013

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1978 , 1979 , 1980 ,

Valgt 1 av totalt 36

sektor

Må velges *

transaksjon

Må velges *

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Årgangene 2012 og 2013 innholder foreløpige tall.

år

2012

Tallene ble rettet 28.5.2013.

Brukerveiledning for statistikkbanken