Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper

Til toppen

04505: Nøkkeltall for rettighetshavere på norsk kontinentsokkel - Del 1 (avslutta serie) 1987 - 2007

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1987 , 1988 , 1989 ,

Valgt 1 av totalt 21

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallenen for 2004 ble revidert 24.10.2007

Brukerveiledning for statistikkbanken