Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04505: Nøkkeltall for rettighetshavere på norsk kontinentsokkel - Del 1 (avslutta serie) 1987 - 2007

Hieu Minh Tran, Statistisk sentralbyrå
+47 46 67 66 50
25.02.2011 10:00
Foretak:
foretak
Driftsinntekter (mill. kr):
mill. kr
Driftsresultat i prosent av driftsinntekter:
prosent
Resultat før ekstraordinære poster i prosent av driftsinntekter:
prosent
Totalrentabilitet (prosent):
prosent
Egenkapitalandel (prosent):
prosent
Likviditetsgrad (prosent):
prosent
Egenkapitalrentabilitet (prosent):
prosent
Foretak:
31.12.
Driftsinntekter (mill. kr):
31.12.
Driftsresultat i prosent av driftsinntekter:
31.12.
Resultat før ekstraordinære poster i prosent av driftsinntekter:
31.12.
Totalrentabilitet (prosent):
31.12.
Egenkapitalandel (prosent):
31.12.
Likviditetsgrad (prosent):
31.12.
Egenkapitalrentabilitet (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1987 , 1988 , 1989 ,

Valgt 1 av totalt 21

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallenen for 2004 ble revidert 24.10.2007