Norsk mediebarometer

04495: Tid brukt til ulike massemedier en gjennomsnittsdag (minutter) 1991 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

medietype Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 27 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.04.2019
Kontakt
Emma Schiro, Statistisk sentralbyrå
+47 40811361
esc@ssb.no

Måleenhet
Minutter brukt til ulike massemedier en gjennomsnittsdag:
minutter
Referansetid
Minutter brukt til ulike massemedier en gjennomsnittsdag:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Ukeblader, bøker, tidsskrifter og tegneserieblader kun på papir.
medietype
Lydmedier
Lydmedier omfatter vinylplater, CD-er, MP3-spillere, lydfiler lastet ned fra Internett og strømmete Internettfiler.
Videomedier
Videomedier omfatter DVD/Blu-ray, harddiskspilleres og videofiler, enten lastet ned fra Internett eller strømmet via Internett og betalt for.

Brukerveiledning for statistikkbanken