Norsk mediebarometer

Til toppen

04487: Andel som har brukt ulike medier en gjennomsnittsdag (prosent) 1991 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1991 , 1992 , 1994 ,

Valgt 1 av totalt 28

medietype

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Papiravis , Fjernsyn , Radio ,

Valgt 0 av totalt 12

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tabellen omfatter kun de respondentene i alderen 16-79 år der utdanningsnivå er registrert. Ukeblader, bøker, tidsskrifter og tegneserieblader kun på papir.
medietype
Lydmedier
Lydmedier omfatter vinylplater, CD-er, MP3-spillere, lydfiler lastet ned fra Internett og strømmete Internettfiler.
Videomedier
Videomedier omfatter DVD/Blu-ray, harddiskspilleres og videofiler, enten lastet ned fra Internett eller strømmet via Internett og betalt for.
Videomedier
Tallene for 2012 og 2013 ble endret 9.4.2015, fordi fra og med 2012 er betalte strømmetjenester som Netflix omfattet av videomedier.

Brukerveiledning for statistikkbanken