Studenter i høyere utdanning

04477: Studenter fra Norge i høyere utdanning i utlandet. Grupper av studieland, nivå og fagfelt 1999 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

landgruppe

Totalt 6 Valgte

Søk

nivå

Totalt 2 Valgte

Søk

fagfelt

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.03.2020
Kontakt
Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
jhb@ssb.no

Kristine Sundberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 401
ksg@ssb.no

Måleenhet
Norske studenter:
personer
Referansetid
Norske studenter:
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

nivå
Lavere nivå: Universitets- og høgskoleutdanning med en varighet på inntil 4 år.
Høyrere nivå: Universitets- og høgskoleutdanning med en varighet på mer enn 4 år.

Brukerveiledning for statistikkbanken