Studenter i høyere utdanning

Til toppen

04476: Studenter fra Norge i høyere utdanning i utlandet. Studieland og kjønn 1999 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 22

studieland

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Danmark , Sverige , Frankrike ,

Valgt 0 av totalt 24

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for 2020 ble rettet 8. april 2021.

Brukerveiledning for statistikkbanken