Reiseundersøkelsen

04463: Personer på reise, etter kjønn og reisetype (mill. personer) 2002K1 - 2018K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

reisetype

Totalt 12 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 65 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.06.2018
Kontakt
Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5220
cly@ssb.no

Måleenhet
Personer:
mill. personer
Referansetid
Personer:
Slutten av kvartalet
Målemetode
Personer:
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Personer:
Nei
Sesongjustert
Personer:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken