Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper

Til toppen
04456: Regnskapsstatistikk for informasjonssektoren, resultatposter (mill. kr) (avslutta serie) 1998 - 2006
Sist endret
09.04.2008
Kontakt
Mona Irene Andersen Engedal, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 391
mia@ssb.no

Per Erik Gjedtjernet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5175
peg@ssb.no

Måleenhet
Driftsinntekter:
mill. kr
Driftsutgifter:
mill. kr
Driftsresultat:
mill. kr
Referansetid
Driftsinntekter:
31.12.
Driftsutgifter:
31.12.
Driftsresultat:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
sektor
Må velges *
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

sektor
Må velges *

Totalt 13 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall for 2002 er foreløpige.
statistikkvariabel: Driftsresultat , sektor: ......Drift av databaser
Denne næringen er definert som en del av IKT-konsulentvirksomhet av OECD, men vil antakelig inngå som en del av innholdssektoren i 2007, se om-statistikken

Brukerveiledning for statistikkbanken