Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper

Til toppen

04456: Regnskapsstatistikk for informasjonssektoren, resultatposter (mill. kr) (avslutta serie) 1998 - 2006

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998 , 1999 , 2000 ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle ikke finansielle AS , Informasjonssektor , IKT-sektor ,

Valgt 0 av totalt 13

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for 2002 er foreløpige.

statistikkvariabel: Driftsresultat , sektor: ......Drift av databaser

Denne næringen er definert som en del av IKT-konsulentvirksomhet av OECD, men vil antakelig inngå som en del av innholdssektoren i 2007, se om-statistikken