Helseforhold, levekårsundersøkelsen

04437: Symptomer på helseproblemer og medisinbruk, etter kjønn og landsdel (prosent) 1998 - 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

symptom Velg minst en verdi

Totalt 35 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

landsdel

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.04.2017
Kontakt
Jorun Ramm, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 44 92
jrm@ssb.no

Måleenhet
Symptomer på helseproblemer og medisinbruk:
prosent
Referansetid
Symptomer på helseproblemer og medisinbruk:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

På grunn av endringer i spørsmålsformuleringene er ikke alle tallene for 2015 helt sammenliknbare med tidligere undersøkelser. Dette gjelder spørsmålene om smerter i kroppen og hodepine eller migrene siste 3 måneder.

Brukerveiledning for statistikkbanken